14.02.2019. održat će se stručni skup u DV Vrbik, Fausta Vrančića 9, u Zagrebu (HMD i AZOO)

Predavač: Gabriela Molcsan, Opera Nazionale Montessori, Rim